Dit verhaal is ook te beluisteren dankzij Blendle.

Uniform geklede soldaten die in gelijke tred marcheren onder de goedkeurende blik van de Führer, dat is wat ons voor de geest komt wanneer we denken aan de organisatie van de nazi’s. Geüniformeerd, gedisciplineerd en totalitair. Maar een recent boek van de Franse historicus Johann Chapoutot laat zien dat de nazi’s zich juist voorstonden op persoonlijk initiatief. En dat kwam het beste tot zijn recht zonder de obstakels van wetgeving of staat.

Soms had dat chaos tot gevolg: in het Derde Rijk beconcurreerden tientallen ad-hoc agentschappen elkaar zonder duidelijke hiërarchie. Nooit was duidelijk wie ergens het laatste woord over had. Wie had zeggenschap over de recentelijk veroverde gebieden in Polen? De Wehrmacht? De SS? Het ministerie van Landbouw, of toch dat van het Oosten?

Deze chaos is een van de fenomenen die Chapoutot, hoogleraar contemporaine geschiedenis aan de Sorbonne in Parijs, laat zien in zijn boek Libres...