Na de aanslagen in Parijs heeft ook premier Rutte IS de oorlog verklaard. De druk om ook doelen in Syrië te bombarderen neemt toe. Een overzicht van de argumenten vóór en tegen. Plus een conclusie.

Principiële argumenten vóór bombarderen
  1. Goed voor veiligheid hier én daar.
    Je hebt twee redenen om in te grijpen in Syrië, zegt Sybrand Buma in Trouw: ‘Humanitair, om een dreigende genocide te voorkomen en uit zelfverdediging voor Irak en voor ons. Als we het moorden en verkrachten laten gebeuren, hoe rechtvaardig ben je dan bezig?’
  2. Er is een mandaat.
    ‘Een volkenrechtelijk mandaat is een noodzakelijke voorwaarde voor het gebruik van geweld tegen IS in Syrië,’ zegt Bert Koenders in de Volkskrant. Volgens juristen mag de internationale gemeenschap militair ingrijpen omdat IS vanuit Syrië Irak aanvalt: ‘Op grond van het recht op collectieve zelfverdediging van Irak is geweldgebruik in Syrië toegestaan.’
  3. Ingrijpen is nodig voor een politieke oplossing.
    Er is...