We bladeren steeds vaker met schaamte door de zwarte bladzijden uit de vaderlandse geschiedenis. Gesprekken over kolonialisme gaan logischerwijs over geweldpleging, uitbuiting en ontmenselijking, en de impact daarvan. In deze discussies gaat het veel minder vaak over de uitbuiting van de aarde, klimaatschade en de impact van koloniale planologie. Toch is dat steeds relevanter nu steeds meer landen heel kwetsbaar blijken voor de gevolgen van klimaatverandering.

Kijk naar de verwoestende overstromingen in Pakistan van afgelopen zomer. Die kostten zeker 1.700 mensen het leven en er is 30 miljard dollar nodig om de schade te herstellen. Pakistaanse en internationale deskundigen uitten hun kritiek op het Globale Noorden: dat is immers verantwoordelijk voor 92 procent van de globale emissies en dus indirect ook voor de veranderende neerslagpatronen als gevolg daarvan.

Maar er speelde nog iets: de overstromingen konden zo desastreus uitpakken door het irrigatiesysteem en...