Volgens de Onderwijsinspectie neemt de ongelijkheid in het onderwijs toe. Door het afschaffen van de basisbeurs gaan bovenin minder mensen uit armere milieus studeren. Tijd voor ingrijpen van bovenaf? Bart de Koning zet de argumenten onder elkaar.

Voor

Principieel voor

1. Nederland was al ongelijk.
‘Uit de Oeso-studie “A Family Affair” uit 2010 (…) bleek ook al dat in Nederland het opleidingsniveau van de ouders de schoolprestaties van hun kinderen voorspelde. Het onderwijs is in Nederland steeds minder een emancipatiemachine en steeds meer een sorteerfabriek, waarbij bij voorbaat vaststaat wie in welk vakje terechtkomt.’ Xandra Schutte in De Groene Amsterdammer.

2. Ongelijkheid wordt erger, talent onbenut.
‘De inspectie constateert dat de kansenongelijkheid in het onderwijs oploopt. De laatste jaren nemen de verschillen toe tussen leerlingen met lager en hoger opgeleide ouders. Hierdoor krijgen veel kinderen met laag opgeleide ouders niet het onderwijs dat ze aan...