Ruim een jaar geleden, op 23 maart, vond Joey Hoofdman (31) de moed om zijn moeder de vraag te stellen die hem al zijn hele leven had beziggehouden: waar kom ik eigenlijk vandaan? Al in zijn jonge jaren had Hoofdman sterk de gedachte dat er bij hem thuis iets niet klopte. Hij verschilde zo enorm van zijn jongere zus en oudere broer en ook zijn vader was anders: timide, teruggetrokken, terwijl Joey zelf juist ondernemend en zelfstandig was. De band verslechterde nadat hij al op zijn vijftiende uit huis ging. Op verjaardagen kwam het met vrienden steeds vaker ter sprake. Wat als je denkt dat je niet van je vader bent?

In 2012 raakte Joey Hoofdman depressief, kort nadat zijn opvoedvader overleed. ‘Ik dacht eerst dat het verliezen van een dierbare de depressie had veroorzaakt, maar na een jarenlang traject met verschillende hulpverleners weet ik dat dat gekoppeld was aan de onzekerheid over mijn afkomst. Dat heeft ontzettend diep gezeten.’

En toen zat hij daar dus, na een stevig...