Ik ben een vrouw, dat zal wel verklaren waarom ik het niet heb op ontheemde, gemarginaliseerde, jonge mannelijke moslims.

Na de aanrandingen in Keulen gaat de discussie vooral over de vraag in hoeverre de culturele achtergrond van de daders benoemd mag worden als oorzaak en wat de consequenties hiervan zijn voor het vluchtelingenbeleid. Zolang de identiteit van de daders niet is vastgesteld, is het schandelijk en racistisch om vluchtelingen als groep te criminaliseren, vindt het linkse kamp, terwijl de anti-vluchtelingenlobby in de geweldsuitbarsting alleen maar zijn eigen gelijk bevestigd ziet: ‘Zie je wel, onze vrouwen lopen gevaar.’

Die benoeming, ‘jonge mannen met een Noord-Afrikaans of Arabisch uiterlijk’, is geografisch gezien heel breed (heel Noord-Afrika plus het Midden-Oosten) en tegelijk heel specifiek: iedereen weet dat er ‘moslimimmigranten’ mee wordt bedoeld. Aanvankelijk werd ontkend dat het om vluchtelingen uit de recente golf ging. Maar later bleek dat...