VVD, CDA, D66, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en SP willen allemaal een hoger minimumloon, blijkt uit hun verkiezingsprogramma’s. Ze willen de inkomens van de minst betaalden verhogen. Die zijn de laatste decennia maar mondjesmaat gegroeid. Politieke partijen hebben bovendien moed gevat nu het Centraal Planbureau denkt dat een hoger minimumloon veel minder economische schade oplevert dan eerder gedacht.

Maar is een hoger minimumloon wel een goed idee? Dat is voor economen een controversiële kwestie. Zo stelde een groep Amerikaanse economen in 2014 voor om het minimumloon in de VS te verhogen. Andere economen kwamen vervolgens in actie om dat níét te doen. Beide oproepen werden ondertekend door honderden economen en verscheidene Nobelprijswinnaars.

Voorstanders benadrukken dat laagbetaalden zo meer inkomen krijgen. Tegenstanders wijzen op grotere werkloosheid, omdat een hoger minimumloon leidt tot hogere loonkosten voor bedrijven, en dat is schadelijk voor de economie, de...