In zijn essaybundel ‘Tegen de stroom’ verdedigt oud-minister Ernst Hirsch Ballin de universele, maar tegelijk individuele mensenrechten. Als we recht willen doen aan het idee van de menselijke waardigheid, moeten we het afwijkende respecteren.

Oud-minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin gebruikte uitnodigingen om te spreken bij herdenkingen van bijzondere mensen voor het schrijven van opmerkelijke essays over de rechten van de universele en individuele mens.

Ineens gaat het opvallen dat Ernst Hirsch Ballin het regelmatig over de ‘realisten’ heeft. Die denken dat ze het dichtst bij de werkelijkheid staan, die doen niet aan luchtfietserij, die houden zich aan de feiten en zijn niet vies van een compromis. De laatste woorden van Tegen de stroom, het boek met essays waarin Hirsch Ballin het heeft ‘over mensen en ideeën die hoop geven in benarde tijden’, zijn dan ook geheel in de geest van het boek: ‘Zo realistisch is echt idealisme.’ Dit lijkt een aardig...