Het kabinet wil huwelijken tussen neven en nichten gaan verbieden. Het is echter maar de vraag of hier huwelijksmigratie mee wordt voorkomen. En dan zijn er nog juridische haken en ogen.

Wee de ambtenaar op het ministerie van Justitie die zich de komende tijd zal moeten buigen over een wettelijk verbod op huwelijken tussen neven en nichten. Afgelopen week kondigde premier Balkenende aan dat een dergelijke maatregel op handen is. Officieel zal het verbod gelden voor iedereen die in Nederland woont.

In de praktijk zal het vooral betrekking hebben op allochtonen die een partner uit het buitenland willen halen. Afgelopen juni maakte integratieminister Eberhard van der Laan bekend dat het aantal importbruiden met dertig procent is gestegen van 11.000 in 2007 naar 15.330 in 2008. Van der Laan beloofde ingrijpende beleidswijzigingen om die stroom in te dammen. Een mogelijk verbod op neef-nichthuwelijken sluit daar naadloos op aan.

Het lijkt een voor de hand liggende ingreep. In...