De raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) vindt dat we moeten stoppen met het adopteren uit het buitenland omdat kinderen beter op kunnen groeien in hun eigen land. Maar er zijn ook succesverhalen.

Principieel voor

1. Pervers effect.

Nederland moet stoppen met internationale adoptie omdat de vraag het aanbod in stand houdt, vindt de RSJ. ‘Het feit dat tehuizen niet leger worden, wijst er wel op dat het een vraaggestuurde markt lijkt,’ zegt Jolande Calkoen van de RSJ in Trouw. Het gros van de adoptiekinderen heeft wel ouders: ‘Je kunt je dan afvragen in hoeverre het afstand doen van een kind echt de bedoeling is geweest van die moeder.’

2. Meer kinderen daar redden.

‘Uiteindelijk help je meer kinderen door hen ter plaatse te ondersteunen met goede jeugdbescherming dan door enkele kinderen hiernaartoe te laten komen,’ zegt Calkoen in het AD. ‘Als je kijkt hoeveel geld we besteden aan het hierheen halen van een kind: daarmee kun je minstens tien...