In de aanloop naar de hoorzittingen waar de nieuwe bewindslieden aan de tand zullen worden gevoeld – een voortreffelijk idee dat vorig jaar naar Amerikaans en Brussels voorbeeld door D66 werd gelanceerd – verscheen het een na het andere ontluisterende bericht over het gezelschap dat straks op het bordes moet verschijnen. 

Het was al pijnlijk genoeg dat uitgerekend Reinette Klever, als PPV-Kamerlid nog voorstander van de totale afschaffing van de ontwikkelingshulp, door de PVV naar voren wordt geschoven als beoogd minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, maar toen bleek ook nog dat ze als bestuurslid van omroep Ongehoord Nederland tienduizenden euro’s per jaar meer verdient dan het maximum dat de nieuwe omroep zichzelf in het beleidsplan had opgelegd, namelijk de helft van de Balkenendenorm. Zodoende strijkt ze bijna 150.000 euro op als zakelijk directeur van de omroep die beloofde een eind te maken aan het ‘graaien’ en die een stem wil geven aan...