Beschouwing / De kunst van oorlogvoeren, toen en nu

Het Koninkrijk der Ver­enig­de Nederlanden werd in 1815 bedacht door de overwinnaars van Napoleon. Zij wilden een krachtige bufferstaat aan de noordkant van Frankrijk, zodat de zuidelijke Nederlanden niet langer het slagveld van Europa konden blijven. Dit koninkrijk hield maar vijftien jaar stand. Toen kwam het zuiden in opstand. Het groot-Nederlandse leger was wel opgewassen tegen de opstandelingen, maar toen een Franse strijdmacht van vijftigduizend man de Belgen te hulp schoot, liet koning Willem I de vijandelijkheden onmiddellijk staken. In 1831 legde hij zich neer bij de afscheiding. Deze werd echter pas in 1839 formeel geregeld. De vijf grote mogendheden, dus ook Frankrijk, garandeerden datzelfde jaar in het Verdrag van Londen de Belgische neutraliteit, waarmee de oorspronkelijke noodzaak voor een verenigd Nederland verdween.

Het noorden kreeg de grenzen die de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1790 had gehad....