Weer een oorlog in Europa. Dagelijks beelden van geweld, van lijden, van doden. Ondertussen hebben ons ook beelden van massagraven bereikt. Forensische wetenschappers zijn al begonnen om een massagraf in Boetsja te onderzoeken.

De beelden brachten me terug naar die andere tamelijk recente oorlog in Europa. Het uiteenvallen van Joegoslavië en de daaropvolgende burgeroorlog die zich tussen 1991 en 1995 voltrok, heeft naar schatting 140.000 slachtoffers gemaakt. Het dieptepunt was de deportatie en executie van 8.372 islamitische Bosnische mannen en jongens, uit de ‘veilige enclave’ Srebrenica. Servische troepen wisten in juli 1995 de enclave binnen te dringen en deporteerden deze mannen onder het toeziend oog van Nederlandse VN-militairen. Inmiddels staat onomstotelijk vast dat het ging om genocide, maar het bewijs lag niet voor het oprapen. Misleiding, alternatieve verhalen en vergetelheid liggen altijd op de loer.

Bewijs verzamelen

Nog geen twee weken na het misdrijf werd de...