Terwijl wij in de zomermaanden verkoeling zochten aan de Noordzee, stond het Amazonegebied in brand. Branden in natuurgebieden komen wel vaker voor – denk alleen al aan de vuurzeeën die Spanje en Portugal iedere zomer weer teisteren. Soms zijn dat gebieden die door extreme droogte en hitte spontaan in brand vliegen, veel vaker nog is er sprake van opzet.

Ook in het Amazonegebied zijn branden geen zeldzaamheid. Naast spontaan ontstane branden steken inheemse groepen, die leven van het land en de wateren, zo nu en dan gebieden in brand. Ze gebruiken vuur bij het jagen, of maken gebieden klaar om hun gewassen te kunnen verbouwen. ‘Het gaat zelden mis,’ vertelt de inheemse Juma Xipaia wanneer ik haar vraag of het vuur weleens per ongeluk om zich heen grijpt. ‘De inheemse bevolking gebruikt al generaties vuur. We kennen de natuur, we luisteren naar haar. We werken samen met de bomen en met de aarde.’

De dam bracht economische voorspoed, maar ook een hoop criminaliteit en...