Sinds Geert Wilders met zijn rechts-populistische partij PVV een grote overwinning behaalde bij de parlementsverkiezingen in november, zijn de ogen van Europa op Nederland gericht. Is de uitslag een voorbode voor de Europese verkiezingen? Op hun beurt kijken de gevestigde partijen in Nederland bezorgd naar de rest van Europa: behalen de rechts-populisten ook daar een overtuigende meerderheid?

De vrees voor de naderende populistische revolte maakte al een eerste Nederlands slachtoffer in Brussel. In januari zag de Nederlandse Europarlementariër Malik Azmani, gedoodverfd voorzitter van Renew Europe, de liberale fractie in het Europees Parlement, zich genoodzaakt van zijn kandidatuur voor de invloedrijke positie af te zien. Hij zwichtte voor de zware druk van vooral Franse fractiegenoten van Macrons En Marche, die zich grote zorgen maken over de onderhandelingen van Azmani’s partij met de PVV van Geert Wilders, geestverwant van Macrons concurrent Marine le Pen. ‘Als het...