De eigen weg naar buiten

Wat een afstand hebben kunstenaars uit Leipzig sinds de val van de Muur afgelegd. Tekst van de speech door Cees Nooteboom bij de opening van de tentoonstelling over de Neue Leipziger Schule in het Cobra Museum te Amstelveen.

18-10-2008
Door Cees Nooteboom

Het was nog de tijd van de DDR. Ik woonde in Berlijn en maakte een korte reis met de Nederlandse ambassadeur naar Leipzig, in wat wij toen Oost-Duitsland noemden. De bedoeling was een ontmoeting met studenten Nederlands. Voor ik ze zou toespreken, zei de vrouwelijke hoogleraar, die na de Wende zelfmoord pleegde, dat ik geen vragen moest verwachten, omdat, zoals zij het uitdrukte, de studenten dat daar niet gewend waren, ook al omdat men zich niet graag bloot wilde geven.

Dat lijkt twintig jaar later heel vreemd, maar zo was het. Ondanks dat kwam het na afloop in een prachtig oud café toch tot een gesprek, de studenten hadden veel gelezen, waren behoorlijk op de hoogte van onze literatuur, en toen ik...