In haar onderzoek naar de geheime charmes van de bourgeoisie bepleit econoom Deirdre McCloskey dat de vooruitgang van het Westen sinds 1600 niet door geld veroorzaakt is, maar door ideeën. Maar daarmee verheerlijkt ze de markt.

De Willem Drees-lezing van minister van sociale zaken Lodewijk Asscher over ‘De toekomst van de middenklasse’ herinnerde mij er aan dat de Amerikaanse econoom Deirdre McCloskey de afgelopen vijf jaar aan de Erasmus Universiteit één lofrede heeft gehouden op de geheime charmes van de bourgeoisie en wat zij vooral de afgelopen tweehonderd jaar in het Westen tot stand heeft gebracht. Ze schreef er dikke boeken over: The Bourgeois Virtues en The Bourgeois Dignity, volgend jaar gevolgd door The Bourgeois Equality. McCloskey probeert daarin aan te tonen dat de voorspoed in het Westen sinds het jaar 1800 niet het gevolg is geweest van de toename van het kapitaal waarmee gewerkt en winst gemaakt werd, maar door de ethiek: door de behoefte aan vrijheid...