Het Hoger Sneven

Ook al krijgt A.F.Th. van der Heijden de ene prijs na de andere, met als laatste nu de P.C. Hooft-prijs voor zijn hele oeuvre, al zijn werk draait uiteindelijk om mislukken. Hij laat de mens uit het leven halen wat er in zit en toch grandioos sneven – de mens moet zich niks verbeelden. Om dat Hogere Sneven gaat het Van der Heijden. Die mens moet wel zo ongeveer alles hebben uitgeprobeerd – waarbij hij denkt zo vrij te zijn als een vogel en toch onverbiddelijk een voorspelbaar patroon blijkt te volgen. De grenzen worden opgezocht, de gevoeligste en gevaarlijkste regionen van het leven verkend: ambities, drugs, seks, filosofie, mythologie, kunst, vriendschap, trouweloosheid, geweld, gevaarlijke kennis, drank, hoererij, criminaliteit. ‘Voor minder doe ik het niet,’ heeft Van der Heijdens zich wel eens laten ontvallen en dat zou wel eens zijn schrijversmotto kunnen zijn: het is verantwoordelijk voor de drieduizend pagina’s van de cyclus ‘De tandeloze...