van de conservatieve cultuurcritici die zich momenteel weren tegen de geest van de tijd is Alain Finkielkraut degene die niet schroomt om van een clash of civilizations te spreken, zeker in Frankrijk. Als voorbeeld van die tijdgeest moet men wat hem betreft denken aan het radicale progressieve idealisme van zijn tegenstander Alain Badiou. Dat is de filosoof die in het debat over immigratie en de multiculturele samenleving zo ‘gastvrij’ is dat hij geen grenzen wil erkennen: de wereld moet overal van iedereen kunnen zijn. Met de praktische gevolgen van die gastvrijheid kan hij zich niet bezighouden.

Finkielkraut is juist bang voor het uiteenvallen van Frankrijk in gemeenschappen (‘civilizations’) die elkaar niet of nauwelijks verdragen of onverschillig tegenover elkaar staan. De fameuze Franse republikeinse neutraliteit wordt bedreigd door de eisen die de afzonderlijke groepen stellen om hun eigen cultuur nadrukkelijk te mogen uiten. Het op school dragen van hoofddoekjes, of...