Vier keer per jaar komt een groep ambtenaren bijeen in een zwaarbeveiligde kamer op 4600 Silver Hill Road, Maryland, Verenigde Staten. Tijdens de bijeenkomst is elk contact met de buitenwereld verboden. Alle computers zijn afgesloten van het internet en de enig aanwezige telefoon wordt bewaakt door een speciaal daartoe aangewezen beveiligingsbeambte. Wie de kamer wil verlaten, heeft toestemming nodig van een hogergeplaatste.

De aanwezige ambtenaren buigen zich over rapporten vol met tabellen en cijferreeksen. In de loop van de dag komen ze tot een korte, gezamenlijke verklaring, die vervolgens door een select groepje topambtenaren wordt goedgekeurd. Zij sturen dat door naar een zeer invloedrijke adviseur van de president van de Verenigde Staten, die het op zijn of haar beurt weer naar de president stuurt, mocht daartoe aanleiding zijn.

‘Het lijkt wel of we hier te maken hebben met een inlichtingendienst,’ schrijft econoom Rutger Hoekstra in zijn boek Replacing GDP by 2030,...