Gisteren werd bekend dat sinds 11 juni jongstleden een nieuw doctrine-document van de Amerikaanse Joint Chiefs of Staff op het internet stond. ‘Nuclear Operations’ heet het. Die publicatie was blijkbaar per ongeluk, want het is snel weer verwijderd. Alerte watchers van de Federation of American Scientists hebben het nog snel weten te downloaden.

Het document is explosief, want het onthult hoe de ‘inzet’ van atoomwapens niet langer taboe is, en de functie van ‘afschrikking’ niet langer de enige bestaansgrond is.

In hoofdstuk III staat op pagina 3 te lezen: ‘Using nuclear weapons could create conditions for decisive results and the restoration of strategic stability. Specifically, the use of a nuclear weapon will fundamentally change the scope of a battle and create conditions that affect how commanders will prevail in conflict.’

Er werd voorgesteld atoomwapens te maken die misschien meer usable zouden zijn.

Deze verschuiving is omstreden. Om te beginnen staat ze haaks op de...