Het gesodemieter is begonnen. Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, de nieuwe staatssecretaris van VWS, is geboren in Göteborg en heeft derhalve, naast de Nederlandse, ook de Zweedse nationaliteit. Geert Wilders, die al eerder protesteerde tegen de dubbele nationaliteit van bewindslieden, kondigde aan haar per motie te zullen vragen haar Zweedse paspoort op te geven.

Zijn dit de eerste scheurtjes in het gedoogverbond tussen VVD, CDA en PVV? De regeringspartijen hebben inmiddels laten weten dat zij geen enkele moeite- hebben met de twee paspoorten van Veldhuijzen van Zanten, maar Wilders lijkt vastbesloten en de oppositie ruikt bloed. Niet dat ze de motie van Wilders zullen steunen, maar de mogelijkheid om een wig te drijven tussen de minderheidsregering en de PVV kunnen ze vanzelfsprekend niet laten lopen.

Volgens Emile Roemer (SP) heeft Wilders een probleem: als Veldhuijzen van Zanten weigert haar Zweedse paspoort in te leveren, ‘moeten we maar zien of Wil-ders een vent is...