Media

Sinds ook de laatste moslimomroep aan wanbeleid ten onder ging, is aan de NTR de eer om de islamitische gemeenschap in Nederland te bedienen. Nogal merkwaardig, althans voor een zogeheten ’taakomroep’. Die moet immers naar eigen zeggen ‘informatieve, culturele en educatieve’ programma’s verzorgen – en geen religieuze. Maar zolang ze zich houden aan die drie criteria, kun je je er iets bij voorstellen.

Des te opmerkelijker is het Ramadan Journaal, dezer weken te zien op de zaterdagmiddag. Met enige goede wil kun je het onderdeel waarin een BN’er solidair een dagje meevast nog ‘educatief’ noemen. ‘Cultureel’ dat waarin twee vrouwen ramadanhapjes koken. ‘Informatief’ de berichten over vastende moslims elders op de wereld. Maar wat te denken van de rubriek met ramadanweetjes?

De eerste aflevering behandelde de prangende vraag wat je moet doen ‘als je het als moslim een beetje goed wilt hebben in het hiernamaals’. Omstandig legde een student van de Islamitische Universiteit...