Nederland wordt ondernemender, tot vreugde van het kabinet. Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) twittert dat ondernemers de ruggengraat van de economie zijn en dat zzp’ers een ‘essentiële bijdrage’ leveren. Minister Kamp van Sociale Zaken spreekt waar hij maar kan zijn waardering uit voor de zelfstandigen zonder personeel, die inmiddels veertien procent van de beroepsbevolking vormen

Verhagen en Kamp zijn terecht trots. Maar als de ministers naar de toekomst zouden kijken, dan ligt in de trots van nu de misère van morgen reeds besloten. Er zijn zo veel zzp’ers (zevenhonderdduizend) dat ze een serieuze bedreiging vormen voor ons stelsel van sociale zekerheid. Zzp’ers verzekeren zich onvoldoende. Honderdduizenden van hen hebben op dit moment geen werkloosheidsverzekering, geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en geen pensioen. Dat dit op termijn een sociaal en economisch probleem wordt, kunnen de trotse ministers nu al op hun vingers...