Vrij Nederland bezoekt broedplaatsen van vernieuwing. Deze keer: drijvende watervegetatie vergroent de Rotterdamse haven én moet vissen aantrekken.
Wat is dit nu weer?

Een parkje op het water, en wel het eerste in Europa. Bovenop groeien decoratieve planten, aan de onderkant verzetten de wortels ecologische arbeid. In de Rotterdamse binnenhaven Buizengat werd eind september ‘Drijvend Groen’ onthuld: een project van de gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en Urban Green, het bedrijf van Tieme Haddeman. Haddeman doet aan stadsvergroening en woont zelf aan het Buizengat. Als hij daar naar buiten kijkt, ziet hij ongeveer drie bomen tussen de betonformaties met vierhonderd appartementen. ‘Dit moet mooier,’ dacht hij. Maar op de kades zag hij geen plaats, ook zíjn auto staat daar geparkeerd. Dus bedacht hij dit drijvende plantsoen en klopte bij de gemeente aan. Die vond het wel een goed plan, maar had er geen geld voor. Toen is hij naar Rijkswaterstaat gegaan, want daar moeten...