A.H.J. Dautzenberg is een schrijver die meer wil zijn dan schrijver. Hij wil ook activist zijn. Om te laten zien dat hij in de geschiedenis van de literatuur niet alleen staat maakte hij een bloemlezing uit het werk van schrijvers met ‘bezieling en betrokkenheid.’

Waarom is het niet de bedoeling dat de politieke en maatschappelijke opvattingen van een schrijver dwars door de huid van zijn roman steken? Omdat die opvattingen in hun eenduidigheid de list van de literatuur ontberen. Ze stoten de lezer eerder af dan dat ze hem ertoe verleiden er ook zo over te denken. Vandaar dat men dan zegt dat het ‘er te dik op ligt’ of dat ‘het van dik hout zaagt men planken’ is.

In de inleiding bij Vuur!, zijn bloemlezing uit geëngageerde literatuur, denkt A.H.J. Dautzenberg daar heel anders over. Uit die eenduidigheid bij schrijvers als Jef Last, J.J. Cremer, Karel Glastra van Loon, Auke Hulst of Herman Maas blijkt juist ‘bezieling en betrokkenheid’. Nederlandse schrijvers en...