Lodewijk Asscher pleitte vorige week voor korter doorbetalen bij ziekte, maar namens wie sprak hij eigenlijk? Welkom bij de methode-Asscher.

En wéér gooide Lodewijk Asscher een steen in de vijver. Tot grote verbazing van de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigde de minister afgelopen week ineens aan dat hij bereid was kleinere werkgevers vrij te stellen van de wettelijke plicht om zieke werknemers twee jaar lang door te betalen.

In de net verschenen Miljoenennota werd er met geen woord over gerept. Dus vroegen de Kamerleden zich af namens wie Asscher die toezegging eigenlijk deed. Had hij het met het kabinet besproken of niet; wist coalitiepartner VVD er wel van; sprak hij nou voor zijn beurt? Zoals VVD-Kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn tijdens het debat kritisch opmerkte: ‘Ik heb meer in de media gelezen dan in de kabinetsreactie.’

Asscher krijgt wel vaker het verwijt te onbesuisd te opereren. Eind vorig jaar haalde hij zich de woede van zo’n beetje alle...