Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden blijkt dat bijna zeventig procent van de leraren kampt met een te hoge werkdruk. Maar zelf zullen ze dat niet toegeven. Dat trotse zwijgen en wijzen moet stoppen.

Een paar dagen geleden werden de resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden gepresenteerd. Wat blijkt: 67% van de leraren in het primair- en voortgezet onderwijs vindt dat er iets gedaan moet worden aan de werkdruk, omdat die te hoog is. Vergeleken met andere sectoren (40%) is dat percentage hoog. Daarnaast blijkt dat docenten meer emotioneel geïnvesteerd zijn in hun werk dan de gemiddelde werknemer, en dat verzuim en burn-out-klachten beduidend meer voorkomen bij docenten dan bij de (gemiddelde) rest van werkend Nederland.

Deze cijfers zijn niet echt verrassend; werkdruk is binnen de onderwijssector al jaren een heet hangijzer. Telkens wanneer er cijfers naar buiten komen over uitval, stress en werkdruk laait er een discussie op over maatregelen die wel of...