De Kang Nam crisis herinnert in de verte aan de Cubacrisis 1962. Ging het toen om een veel gevaarlijker variant van nucleair poker (tussen de supermachten), nu gaat het om een verdacht Noord-Koreaans schip dat met spullen (wapens?) onderweg zou zijn naar Birma.

Na de tweede Noord-Koreaanse atoomproef op 25 mei nam de VN-Veiligheidsraad een resolutie aan op 12 juni, waarin de mogelijkheid van scheepsinspecties op illegale Noord-Koreaanse wapenexport en -import werd geopend. Zodra dat zou gebeuren, zullen wij dat opvatten als een oorlogsdaad, antwoordde Noord-Korea woedend.

Nog bozer werd Noord-Korea toen Zuid-Korea zich aansloot bij het PSI, een soort vrijwilligersvloot van oorlogsschepen die sinds 2003 onder leiding van Bush jr. de zeeën afspeurt naar illegale transporten van massavernietingswapens.

Met spanning volgen deskundigen nu berichten over nieuwe Noord-Koreaanse raket- en atoomproeven. Sommigen speculeren erop dat ze tussen 4 en 8 juli plaatsvinden, omdat dat...