02-01-2008
Door Thijs Broer en Maurits Martijn

PVDA fractievoorzitter Jacques Tichelaar pleit deze week in Vrij Nederland voor privatisering van de universiteiten ‘aan de gebruikerskant’. Studenten in het hoger onderwijs zullen in de toekomst zelf voor hun studie moeten opdraaien. Dit komt neer op vijfenzestigduizend euro per universitair student.

Tichelaar, fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en oud-voorzitter van de Algemene Onderwijsbond, vindt dat in 2008 een fundamenteel debat gevoerd moet worden over de toekomst van het onderwijs. ‘Door de vergrijzing dreigen de zorg en het onderwijs onbetaalbaar te worden,’ zegt hij. ‘Als je er dan niet voor kiest de belastingen voor werkende mensen flink te verhogen, ontstaat er wat ik noem: publieke armoede. Wil je daar echt iets aan doen, dan moet je het lef hebben onorthodoxe maatregelen te nemen. Ronald Plasterk heeft nu aangekondigd het collegegeld flink te verhogen. Een vervolgstap zou kunnen zijn de studenten...