Participatiesamenleving

Ook: Doe-democratie

Over de zelfredzaamheid en zelfbeschikking van de burger.