Wie onvoorbereid voor het schilderij Amnon en Tamar van Jan Steen komt te staan zal op slag vergeten dat hij vooral de schilder was van slordige huishoudens. Hier gaat het om volwassen gedragingen. Een luxueus geklede minnares neemt met een gekweld gezicht afscheid van haar nog in bed liggende minnaar. Een bediende leidt haar weg en lacht naar de toeschouwer. Het schilderij stond lang bekend als Het afscheid van geliefden, tot men zich realiseerde dat hier een wel heel akelig verhaal uit het Bijbelboek Samuel werd verbeeld.

Amnon was hevig verliefd op zijn halfzuster Tamar, de dochter van David. Hij deed alsof hij ziek was, ging in bed liggen en vroeg Tamar of ze hem iets versterkends kon komen brengen. Toen Tamar daarmee in zijn kamer verscheen, stuurde Amnon zijn personeel weg en verkrachtte haar. Direct daarna sloeg zijn liefde om in haat en gaf hij zijn bediende opdracht haar weg te sturen. De titel Het afscheid van geliefden moest misschien de werkelijkheid van dit...