Mary Hartman, Mary Hartman


  • Genre:
  • Cijfer:
  • Lengte:

  • Land van herkomst:
  • Periode:
  • Cast:
  • Regie:
  • Aantal afleveringen:
  • Duur per aflevering:
  • IMDB cijfer:

Norman Lear, de man achter All in the Family, introduceerde midden jaren ’70 ineens het fenomeen soap opera in onze huiskamers. Niet door een bloedeloze Amerikaanse met wasmiddelenreclames doorspekte huisvrouwenserie te maken, maar de parodie…