The Goldbergs


  • Genre:
  • Cijfer:
  • Lengte:

  • Land van herkomst:
  • Periode:
  • Cast:
  • Regie:
  • Aantal afleveringen:
  • Duur per aflevering:
  • IMDB cijfer:

Deze serie is een enthousiasmerende hommage aan het familieleven én de jaren tachtig. Vanuit Amerikaans perspectief, dat wel, want in ons land beleefden we openbaar vervoersstakingen, een grimmige economische crisis met dito bezuinigingen,…