Een jonge, in New York gesettelde schrijfster ontvlucht ineens haar vriend en haar mooie huis, en stort zich in het drugsovergoten nachtleven. Hoofdstukken over haar jeugd in een Vlaams dorpje vertellen dat haar instorting te maken heeft met wat er vroeger is gebeurd, tussen Hannah en haar vriendinnetje Sophie. In dit zinnelijk geschreven thrillerdebuut kleurt Meuleman Hannahs observaties door...