De zich uit armoe opwerkende Rachel heeft het schitterend voor elkaar: een huwelijk met de knappe telg van een oude familie, steenrijk geworden met het eeuwenlang uitbaten van de tinmijnen in Cornwall, het onmetelijke familiehuis om te bestieren en een prachtig stiefzoontje. Allemaal natuurlijk te mooi om waar te zijn, en al snel beginnen de mysterieuze voorvallen haar op te breken: de...