Als Artur, een van de leerlingen van kleuterjuf Florence, kortweg Flo, onder de blauwe plekken blijkt te zitten, vermoedt ze dat de jongen wordt mishandeld door zijn vader. En als kort na deze ontdekking de vader in kwestie komt te overlijden, is Flo, zelf kersverse weduwe, om volstrekt onduidelijke redenen direct verdachte. Het verhaal ontrolt zich als één grote, wankele proeve van...