Dek is gek op wandelen, de Vierdaagse en op de stad Nijmegen in verleden, heden en toekomst. Onze zegen heeft hij. Niet blij worden we van zijn pogingen een thriller te schrijven waarin zijn liefhebberijen een prominente plek innemen. Vier jaar nadat we over zijn Vier dagen pijn schreven (‘slakkentempo, beroerde dialogen, onuitgewerkte karakters’) is het er niet beter op geworden....