Boezemvrienden Sander en Lucas begonnen samen aan een proefschrift, dat Lucas grote roem heeft gebracht, maar Sander zijn wetenschappelijke carrière kostte. Lucas’ ster is inmiddels zo hoog gerezen dat zijn alma mater hem een eredoctoraat heeft toebedacht, een gelegenheid die Sanders vrouw Claudia aangrijpt om hun oude vriendengroep, Lucas incluis, uit te nodigen voor een lang weekend in...