Was dat nou een moord, daar aan de overkant op het schuine dak? Lena durft het niet met zekerheid te zeggen. Zo zaten er drie mensen op het dak wijn te drinken, en zo – nadat ze even weggekeken had – zaten er nog maar twee. Lena is enigszins beneveld door alcohol en een joint en twijfelt aan wat ze gezien heeft. Toch laat het haar niet los en in de dagen die volgen, gaat ze op onderzoek...