In 2025 is in Duitsland Angela Merkel allang weg en plegen circa tienduizend mannen per jaar zelfmoord. Het land wordt geleid door de Bezorgde Burger Beweging die stelselmatig democratische verworvenheden afbreekt. Het merendeel van de bevolking zal het overigens een zorg zijn wat de regering doet met de democratie: in een grote landelijke enquête werd de wasmachine boven het stemrecht...