Iris, een freelance grafisch ontwerpster, blijkt een lekke band te hebben als ze naar de doop van haar petekind moet. Een toevallige voorbijganger verwisselt haar band en van het een komt het ander. Oftewel, Iris en haar redder in nood Paul worden zo onstuimig verliefd dat ze in no-time samenwonen. Nooit van haar leven was Iris zo gelukkig – tot ze een voedselvergiftiging krijgt, daar erg...