‘Haar verdriet is ondraaglijk, haar wraak genadeloos,’ staat er op de achterflap van Ik zal straffen en zo is het precies in dit boek. Als Vala, de dochter van Kata, na een schoolfeest niet meer thuiskomt, is Kata’s eerste reactie wroeging omdat ze niet goed met haar dochter heeft gepraat over haar zielenroerselen. Maar als steeds duidelijker wordt dat Vala nooit meer terugkomt, en als...