Een meisje wordt onder een in weken gevormde dikke ijslaag in een lagune gevonden. Het meisje is hooguit twee dagen eerder vermoord. Hoe komt ze onder zoveel ijs? Dat moet een immense klus zijn geweest van een gat zagen, lijk laten zakken en weer laagje voor laagje water opvriezen. Ze heeft bovendien de te krappe kleren aan van een meisje dat sinds een dag vermist wordt. Gaat die ook vermoord...