Kwantiteit en kwaliteit gaan niet automatisch samen, al lijkt deze debutant dat wel te denken. 580 bladzijden vol overdreven getalenteerde, slimme, geile en achterbakse figuren – ronde personages worden het niet – die elkaar bezighouden met ellenlange en houterige monologen: ze leveren verdraaid weinig op. De intrige moet in de laatste dertig pagina’s nog uitvoerig worden verklaard. Een...