Dat Nederland goeddeels onder de zeespiegel ligt, baart ons zelden zorgen. 1953 is lang geleden, en het overstromingsrisico als gevolg van de opwarming van de aarde lijkt vooralsnog iets waar ingenieurs wel wat op kunnen verzinnen. Maar een nieuwe watersnoodramp is nooit uit te sluiten en in Het CARPA Complot staat dit oer-Hollandse thema centraal. Het verhaal begint met whizzkids die door een...