Frederik Baas heeft een originele vorm bedacht voor zijn tweede ‘literaire thriller’. Een bijna achterlijke jongen, die ook nog kampt met een gebrekkig geheugen, maar (voor het verhaal gelukkig) in het bezit is van een rijbewijs, zit in een verhoorkamer bij de recherche. De rechercheur droeg hem op zijn verhaal in steekwoorden te vertellen. Die jongen is een braverik, dus doet hij dat. Op...

Dagboek uit de rivier (2017)