Een thrillerauteur die een thriller (deze) schrijft over een thrillerauteur die een gesprek heeft met zijn dochter Elise over het verdacht overlijden van hun (groot)vader. Dat levert weer de aanzet tot een thriller op die ook in deze thriller is opgenomen. Daar komt Eeuwig nacht eigenlijk op neer. De plotselinge dood kwam vier jaar geleden tamelijk onverwacht: op de dag van zijn ontslag uit...