Na het als uitstapje te beschouwen Dagen van schaamte laat Dijkzeul in Een vorm van verraad haar vaste personages weer opdraven. Inspecteur Paul Vegter ontvangt in korte tijd een aantal dreigbriefjes, al snel gevolgd door een heel wat serieuzere waarschuwing. Tegelijkertijd krijgen Vegter c.s. te maken met de tragische dood van een driejarig jongetje, een zaak waarin diens stiefvader niet...