Op haar vijfde kwam de in Amerika geboren schrijfster er achter dat ze grootouders had in Oost-Duitsland, achter het IJzeren Gordijn. Ze combineerde een gedegen onderzoek naar de voorgeschiedenis en het functioneren van deze naoorlogse scheiding tussen Oost- en West-Europa (haar bronnen beslaan 15 pagina’s) met een persoonlijke familiekroniek. De uitkomst is een levendig, gedetailleerd en...